Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Dualiving.nl is eigendom van Pt. Roma Export. Pt. Roma Export kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Pt. Roma Export, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Pt. Roma Export verstrekt. Pt. Roma Export kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam

– Uw adresgegevens

– Uw telefoonnummer

– Uw e-mailadres

– Uw IP-adres

 

Waarom Pt. Roma Export gegevens nodig heeft

Pt. Roma Export verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Pt. Roma Export uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

Hoe lang Pt. Roma Export gegevens bewaart

Pt. Roma Export bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

Pt. Roma Export verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de

uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Pt. Roma Export (dualiving.nl) worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Pt. Roma Export gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Pt. Roma Export maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Pt. Roma Export bij Google

zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres),

overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het

privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Pt. Roma Export te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Pt. Roma Export heeft hier geen invloed op.

Pt. Roma Export heeft Google geen toestemming gegeven om via Pt. Roma Export verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een

verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@dualiving.nl. Pt. Roma Export zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Pt. Roma Export neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Pt. Roma Export maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Pt. Roma Export verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Pt. Roma Export op via info@dualiving.nl. dualiving.nl is een website van Pt. Roma Export. Pt. Roma Export is als volgt te bereiken:

Postadres: Karel de Grotelaan 27, 5615 SP Eindhoven

Vestigingsadres: Karel de Grotelaan 27, 5615 SP Eindhoven

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 72877065

Telefoon: +31 643 724 322

E-mailadres: info@dualiving.nl